Začněte výběrem části varhan

Jak vybrat varhanní rejstřík

 • Hlavní manuál

  Jak už název napovídá, hlavní stroj je tou nejdůležitější částí varhan. Píšťaly má při pohledu z kostelní lodi uloženy v levé skříni. Celkem 9 rejstříků umožňuje poměrně velký dynamický rozsah od jemného piana až do burácivého forte. K docílení skutečně plného zvuku (tzv. plena) je možné manuál hlavního stroje propojit s pozitivem.

  Zvolit
 • Positiv

  Positiv jsou v podstatě malé varhany, jejichž píšťalový fond je zabudován do zábradlí kůru. Slouží většinou k doprovodu menší skupiny hudebníků či zpěváků na kůru nebo sólisty. Je vybaven pěti rejstříky různých zvukových barev a dynamické škály.

  Zvolit
 • Pedál

  Klaviatura neboli pedálnice této části varhan se obsluhuje nohama. Její rejstříky jsou především hluboké, neboť mají za úkol posílit basovou linku, podobně jako kontrabas v orchestru, nebo baskytara v kapele. Varhanní skříň na pravé straně v sobě ukrývá ty největší píšťaly šesti pedálových rejstříků.

  Zvolit
 • Prospekt

  Prospekt není samostatnou částí varhan, ale v našem případě má velmi důležitou estetickou funkci. Tvoří jej první řada různě velikých píšťal, které jsou vidět, neboť zastupují “čelo” varhaních skříní. Tyto píšťaly nehrají, ale kromě vysoce estetické funkce mají také výraznou historickou hodnotu, neboť mezi prospektovými píšťalami jsou i ty z původních Streusselových varhan z roku 1774.

  Zvolit