Hlavní manuál - výběr rejstříku

Jak vybrat varhanní rejstřík

 • Bordun 16‘

  od 4000 do 7000  Kč

  Jedná se o nejhlubší rejstřík v hlavním manuálu, zní o oktávu níže. Název je odvozen z francouzského slova „bourdonner“, což znamená „bzučet“ a připomíná hlubokou dřevěnou flétnu.

  Přehrát zvuk
 • Principal 8‘

  od 1000 do 4000  Kč

  Základní rejstřík každých varhan. Vyznačuje se silným, hutným zvukem.

  Přehrát zvuk
 • Hohlflaut 8‘

  od 1000 do 4000  Kč

  Otevřená píšťala širokého dutého zvuku.

  Přehrát zvuk
 • Salicional 8‘

  od 1000 do 4000  Kč

  Krásný sametový zvuk připomínající smyčcové nástroje. Dynamicky slabší, jemnější.

  Přehrát zvuk
 • Octave 4‘

  od 1000 do 3000  Kč

  Zvukově podobný rejstřík jako principál, ale zní (podle názvu) o oktávu výš. V kombinaci je důležitý pro vytvoření silného zvuku.

  Přehrát zvuk
 • Spitzflaut 4‘

  od 1000 do 3000  Kč

  Tento flétnový rejstřík zvukově připomíná panovu flétnu nebo zvířecí roh. Název „špičatá“ je odvozen pravděpodobně od kuželovitého tvaru píšťaly.

  Přehrát zvuk
 • Quinte 2,2/3

  od 1000 do 3000  Kč

  Tento rejstřík se vždy používá v kombinaci s jinými, základními rejstříky. Zní totiž o duodecimu výše, než základní tón, takže při stisku klávesy c1 se ozve g2. Je poměrně znělý a plenu nástroje dodává krásnou barvu.

  Přehrát zvuk
 • Superoctave 2‘

  od 1000 do 2000  Kč

  Patří ke skupině principálových rejstříků a zní o dvě oktávy výš. Má tedy vysoký pronikavý zvuk.

  Přehrát zvuk
 • Mixtur 1,1/3 5x

  od 2000 do 5000  Kč

  Tento smíšený rejstřík se používá pouze v kombinaci, nejčastěji jako koruna pléna, kterému dodá barevný lesk. Při stisku jedné klávesy se ozve najednou 5 malých, vysoko znějících píšťal.

  Přehrát zvuk