Jak mohu pomoci

Přispět na záchranu Lysských varhan můžete několika způsoby. Osobně, převodem na transparentní účet veřejné sbírky nebo adopcí konkrétní píšťaly.

Adopcí konkrétní píšťaly

Jednorázovou platbou si trvale adoptujete píšťalu a s ní i část hracího stroje. Jména dárců chceme zveřejnit v umělecky provedeném seznamu, který bude po dokončení rekonstrukce umístěn v kostele sv.Jana Křtitele v Lysé nad Labem. Pokud chcete být součástí tohoto seznamu, uveďte, prosím, své jméno do kolonky „zpráva pro příjemnce“. Pokud o to zájem nemáte a chcete zůstat v anonymitě, jméno v kolonce neuvádějte.

Převodem na transparentní účet veřejné sbírky

2300737994/2010

Sbírka je povolena Středočeským krajem, který ji pravidelně kontroluje. Dokumenty jednotlivých kontrol si můžete prohlédnout:

Budete-li chtít vystavit potvrzení o daru pro odpočet z daňového základu, napište své jméno do kolonky „zpráva pro příjemnce“ a kontaktujte nás, prosím, na email info@adopce-varhany-lysa.cz.

QR kód
K platbě můžete využít také tento QR kód.

Osobně

Vložením hotovosti do zapečetěných schránek umístěných:

  • v kostele sv.Jana Křtitele v Lysé nad Labem,
  • v Městské knihovně sídlící v budově Městského úřadu Lysá nad Labem.

Finanční dar, kterým přispějete na obnovu našich varhan můžete také využít pro snížení svého daňového základu. Fyzické osoby si mohou dar odečíst ze základu daně dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Právnické osoby mohou uplatnit odečet ze základu daně dle ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.