Adopce varhan
v Lysé nad Labem

Podpořte záchranu
unikátních varhan

Staňte se „rodičem“
jedné z píšťal

POKRAČUJTE K VÝBĚRU PÍŠŤALY

O záchraně varhan

Představujeme vám projekt na záchranu vzácných varhan, které jsou kulturní památkou, zapsanou ve Státním seznamu movitých památek pod ev.č. 4573. Jedná se o poměrně velké dílo Albrechtického varhanáře Josefa Predigera, které od doby svého vzniku v roce 1856 zůstalo víceméně zachováno v původním stavu. Přestože Prediger postavil srovnatelných nástrojů více, většina z nich byla v průběhu času přestavěna, nebo „romanticky“ upravena, největší nástroj v Praze-Karlíně prakticky zanik. Tento fakt podtrhuje historický význam varhan v Lysé. Nástroj je navíc vestavěn do nádherné a umělecky velmi hodnotné skříně původních varhan zhotovených Josefem Sträusselem v r. 1774, což spolu s bohatou figurální výzdobou (Šporkovská andělská kapela) vytváří mimořádný umělecký celek.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nabídky sponzorského daru nás neváhejte kontaktovat.

Obchodní informace

Veřejnou sbírku pořádá:
Kotva Lysá nad Labem, z.s.
Nám. Bedřicha Hrozného 7
289 22 Lysá nad Labem
IČ: 22900519
Kontaktní údaje:
email: kotvalysa@gmail.com
telefon: 776 826 733
Povolení:
sbírka je povolena Středočeským krajem
Transparentní účet:
2300737994/2010